Tag Archives: કુદરત

કોઈ ના માંગે ઠંડી મોર


ધ્રુજાવી રહ્યું છે ધરાને કાતિલ ઠંડી નું જોર, ગાત્રો થીજાવી તાપમાન ઘટી રહ્યું છે ઓર, વાટ્યું જુએ જીવમાત્ર સૂર્યતાપનો સવાર ને પોર, કુદરત ને કેહવું છે કે હવે કોઈ ન માંગે ઠંડી મોર.

Posted in પ્રાસ પંક્તિઓ | Tagged , , , , , | 1 ટીકા