મીઠી રમુજ


 

એક વાર આપણા બકા ભાઈ બીલ ગેટ્સ ને પૂછ્યું ; ” તમે તો ખરું કરો છો યાર ?


બીલ ગેટ્સ ; ‘ કેમ મેં શું કર્યું ‘ ? 

બકો ; ‘ તમે અટક રાખો છો બારણા ( Gates ) ની અને ધંધો કરો છો બારી ( Windows ) નો.

બકા ભાઈએ બીલ ગેટ્સ ને બકો બનાવી દીધો. 


Advertisements

2 Responses to મીઠી રમુજ

  1. gujaratisampradayo કહે છે:

    ધંધો કરો છો બારી ( Windows ) નો………..અને મોકલો છો BILL

  2. nitinkumar v patel કહે છે:

    તમારી વેબસાઈટ બોવજ સારી છે નીચે મારીવેબસાઈટ જોવો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s